Charita

Dražební předměty na plese

Hodinky značky ROBOT

Vyvolávací cena: 25 000 Kč

Prodejní cena 68 000 Kč

Náušnice značky KORBIČKA

 bílé zlato s diamanty a perlou

Vyvolávací cena: 15 000 Kč

Prodejní cena 50 000 Kč

1. reprezentační ples insolvenčních správců pomůže 2 handicapovaným ženám na úhradu neurorehabilitací v Arcada NeuroMedical Center, 4 leté Jessice a 44 leté Lucii. Charitativní část probíhá ve spolupráci s Nadačním fondem Šťastná hvězda.

Přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet Nadačního fondu Šťastná hvězda 2802389539 / 2010 pod Variabilním symbolem 0203.

Děkujeme, za jakýkoliv příspěvek.

Potvrzení o daru vystaví Nadační fond Šťastná hvězda na vyžádání lucie@stastna-hvezda.cz

Jessica Pucheinová

Jessice Pucheinové jsou čtyři roky. Narodila se     s mikrocefálií a dětskou mozkovou obrnou. O Jessicu se nyní stará babička s dědečkem, u kterých je v pěstounské péči. Prarodiče se jí plně věnují. Neustále s ní dochází na neurorehabilitace do ARCADA NeuroMedical Center, aby v budoucnu zvládla co nejvíc věcí.

Jessica potřebuje přispět hlavně na neurorehabilitace, které nehradí zdravotní pojišťovna.

Každý, i drobný příspěvek dává naději na lepší budoucnost této statečné malé slečny, protože ona se nevzdává a i nepatrná zlepšení jejího zdravotního stavu vyvolávají úsměvy na tvářích a slzy v očích samotné Jessiky a všech, co jí obklopují svou pomocí.

Lucie Gachi

Na vozíku je 6 let po akutní operaci disekce aorty, při které ji lékaři zachránili život. Míchu ale už zachránit nebylo možné. Rozsah poškození aorty a samotný operační výkon byl natolik rozsáhlý, že ischemie hrudní míchy je vlastně maličkost oproti tomu, co všechno se mohlo stát. Diagnóza spojená s poškozením míchy je spastická paraplegie. Lucie je od té doby na vozíčku. 

Před operací pracovala na oddělení ARO jako zdravotní sestra. Tuhle práci milovala. Práce Lucii moc chyběla, a proto se k ní před dvěma lety vrátila díky laskavosti a důvěře vedení a spolupracovníků. Jen ne na ARO, ale na oddělení Následné intenzivní péče (NIP). 

Lucie nejvíce touží po intenzivních neurorehabilitacích v ARCADA NeuroMedical Center, aby v budoucnu zvládla co nejvíc věcí a bude vděčná za jakýkoliv příspěvek.